Osobní asistence

Pro ty, kteří to potřebují

Osobní asistence je určena především seniorům a osobám se zdravotním, sluchovým, kombinovaným, tělesným a mentálním postižením. Horní věková hranice není stanovena.

Služba je dostupná po celý týden na základě individuální dohody s klientem.

Všude být a všechno zažít

Pomáháme i dětem a dospívajícím se zdravotním postižením. Je přeci důležité, aby mohli navštěvovat školu a účastnit se všech aktivit stejně jako jejich vrstevníci.

Kancelář je vám k dispozici:

pondělí—pátek 8:00—14:00

Jiný čas je možný na základě telefonické dohody.

Sociální pracovníci:

Bc. Bedřich Kröner, tel.: +420 720 996 647
Bc. Darina Kuntová, tel: +420 777 7 01 162

Poptávka služby

Poslání pomáhat

Pracovníci osobní asistence MCU KOLOSEUM, o. p. s. si jsou vědomi svého poslání, které poskytují tak, aby podporovali a zachovávali soběstačnost klienta a zohledňovali jeho práva na kvalitní službu. Zároveň se zavazují, že budou sdílet a dodržovat principy, jež jsou k nahlédnutí níže v dokumentech ke stažení.

Osobní asistence, kterou společnost MCU KOLOSEUM, o. p. s. poskytuje, je v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Naše společnost poskytuje služby v obecném hospodářském zájmu za regulované ceny stanovené vyhláškou 505/2006 Sb.
Dostupnost sociální služby osobní asistence na území Libereckého kraje byla jako služba v obecném hospodářském zájmu finančně podpořena v roce 2024:
 • z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím rozpočtu Libereckého kraje ve výši 6 500 000 Kč dle smlouvy č. OLP/992/2024
 • z rozpočtu Libereckého kraje: 800 000 Kč dle smlouvy č. OLP/3841/2023
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nám poskytl dar ve výši 50 000 Kč na projekt Vzděláváním za aktivní způsob života seniorů určený na podporu vzdělávání pracovníků přímé péče
Sociální služba osobní asistence byla jako služba v obecném hospodářském zájmu podpořena v roce 2023:
 • z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím rozpočtu Libereckého kraje: 4 853 042 Kč dle smlouvy č. OLP/590/2023
 • z rozpočtu Libereckého kraje: 226 000 Kč dle smlouvy č. OLP/4538/2022
 • z rozpočtu Libereckého kraje z individuální dotace: 264 000 Kč dle smlouvy č. OLP/2474/2023
 • z rozpočtu Statutárního města Liberec: 450 000 Kč dle smlouvy DS202301294
 • z Ministerstva práce a sociálních věcí: 83 760 Kč dle smlouvy č. rozhodnutí MPSV-2023/193951-261/1
 • Nadace ČEZ nám poskytla dar ve výši 189 500 Kč na projekt Osobní asistence profi na nákup 2 nových počítačů, vzdělávání, individuální supervize, inspekci nanečisto a hodnocení spolehlivosti
Všem podporovatelům jménem našich uživatelů děkujeme!!!
Naše organizace je členem
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 • České asociace pečovatelské služby

Jsme držitelem značky AVPO

 • Prověřená veřejně prospěšná organizace

Naši partneři