Osobní asistence

Pro ty, kteří to potřebují

Osobní asistence je určena především seniorům a osobám se zdravotním, sluchovým, kombinovaným, tělesným a mentálním postižením. Horní věková hranice není stanovena.

Služba je dostupná po celý týden na základě individuální dohody s klientem.

Všude být a všechno zažít

Pomáháme i dětem a dospívajícím se zdravotním postižením. Je přeci důležité, aby mohli navštěvovat školu a účastnit se všech aktivit stejně jako jejich vrstevníci.

Kancelář je vám k dispozici:

pondělí—pátek 8:00—14:00

Jiný čas je možný na základě telefonické dohody.

Poptávka služby

Poslání pomáhat

Pracovníci osobní asistence MCU KOLOSEUM, o. p. s. si jsou vědomi svého poslání, které poskytují tak, aby podporovali a zachovávali soběstačnost klienta a zohledňovali jeho práva na kvalitní službu. Zároveň se zavazují, že budou sdílet a dodržovat principy, jež jsou k nahlédnutí níže v dokumentech ke stažení.

Osobní asistence, kterou společnost MCU KOLOSEUM, o. p. s. poskytuje, je v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Naše společnost poskytuje služby v obecném hospodářském zájmu za regulované ceny stanovené vyhláškou 505/2006 Sb.
Sociální služba osobní asistence byla jako služba v obecném hospodářském zájmu podpořena v roce 2023:
  • z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím rozpočtu Libereckého kraje: 3 734 400 Kč dle smlouvy č. OLP/590/2023
  • z rozpočtu Libereckého kraje: 226 000 Kč dle smlouvy č. OLP/4538/2022
  • z rozpočtu Libereckého kraje z individuální dotace: 264 000 Kč dle smlouvy č. OLP/2474/2023
  • z rozpočtu Statutárního města Liberec: 450 000 Kč dle smlouvy DS202301294
Sociální služba osobní asistence byla jako služba v obecném hospodářském zájmu podpořena v roce 2022:
  • z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí: 3 826 609 Kč dle smlouvy č. OLP/372/2022
  • z rozpočtu Libereckého kraje : 490 000 Kč dle smlouvy č. OLP/3832/2021
  • z rozpočtu Statutárního města Liberec: 235 388 Kč dle smlouvy DS202200949
Všem podporovatelům jménem našich uživatelů děkujeme.
Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Naše organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Naše organizace je členem České asociace pečovatelské služby

Sponzorské dary

Chcete-li podpořit naši obecně prospěšnou společnost, přispějte na tento účet:

1695362001/5500

Za poskytnuté finanční dary Vám velice děkujeme.

Naši partneři