Osobní asistence

Pro ty, kteří to potřebují

Osobní asistence je určena především seniorům a osobám se zdravotním, sluchovým, kombinovaným, tělesným a mentálním postižením. Horní věková hranice není stanovena.

Služba je dostupná po celý týden na základě individuální dohody s klientem.

Všude být a všechno zažít

Pomáháme i dětem a dospívajícím se zdravotním postižením. Je přeci důležité, aby mohli navštěvovat školu a účastnit se všech aktivit stejně jako jejich vrstevníci.

Kancelář je vám k dispozici:

pondělí—pátek 8:00—14:00

Jiný čas je možný na základě telefonické dohody.

Sociální pracovníci:

Bc. Bedřich Kröner, tel.: +420 720 996 647
Bc. Darina Kuntová, tel: +420 777 7 01 162

Poptávka služby

Poslání pomáhat

Pracovníci osobní asistence MCU KOLOSEUM, o. p. s. si jsou vědomi svého poslání, které poskytují tak, aby podporovali a zachovávali soběstačnost klienta a zohledňovali jeho práva na kvalitní službu. Zároveň se zavazují, že budou sdílet a dodržovat principy, jež jsou k nahlédnutí níže v dokumentech ke stažení.

Osobní asistence, kterou společnost MCU KOLOSEUM, o. p. s. poskytuje, je v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Naše společnost poskytuje služby v obecném hospodářském zájmu za regulované ceny stanovené vyhláškou 505/2006 Sb.
Sociální služba osobní asistence byla jako služba v obecném hospodářském zájmu podpořena v roce 2024:
 • z rozpočtu Libereckého kraje: 800 000 Kč dle smlouvy č. OLP/3841/2023
Sociální služba osobní asistence byla jako služba v obecném hospodářském zájmu podpořena v roce 2023:
 • z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím rozpočtu Libereckého kraje: 4 853 042 Kč dle smlouvy č. OLP/590/2023
 • z rozpočtu Libereckého kraje: 226 000 Kč dle smlouvy č. OLP/4538/2022
 • z rozpočtu Libereckého kraje z individuální dotace: 264 000 Kč dle smlouvy č. OLP/2474/2023
 • z rozpočtu Statutárního města Liberec: 450 000 Kč dle smlouvy DS202301294
 • z Ministerstva práce a sociálních věcí: 83 760 Kč dle smlouvy č. rozhodnutí MPSV-2023/193951-261/1
 • Nadace ČEZ nám poskytla dar ve výši 189 500 Kč na projekt Osobní asistence profi na nákup 2 nových počítačů, vzdělávání, individuální supervize, inspekci nanečisto a hodnocení spolehlivosti
Všem podporovatelům jménem našich uživatelů děkujeme!!!
Sociální služba osobní asistence byla jako služba v obecném hospodářském zájmu podpořena v roce 2022:
 • z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí: 3 826 609 Kč dle smlouvy č. OLP/372/2022
 • z rozpočtu Libereckého kraje: 490 000 Kč dle smlouvy č. OLP/3832/2021
 • z rozpočtu Statutárního města Liberec: 235 388 Kč dle smlouvy DS202200949
Všem podporovatelům jménem našich uživatelů děkujeme!!!
Naše organizace je členem
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 • České asociace pečovatelské služby

Naši partneři