O nás

Poslání

Hlavním posláním společnosti MCU KOLOSEUM, o. p. s. je poskytovat chráněná pracovní místa lidem se zdravotním postižením, nabídnout jim zařazení do pracovního procesu a tolik potřebnou seberealizaci. Široké spektrum služeb, jako je osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované spoluobčany, poradna pro osoby se zdravotním postižením, přeprava pro OZP, zapůjčování kompenzačních pomůcek nebo možnost tisku a kopírování, najdete jenom u nás.

Kamila Urbánková

ředitelka společnosti, statutární zástupce

kamila.urbankova@universium.cz

+420 725 755 069

Ing. Anna Zápotocká

manager střediska osobní asistence, řízení projektů

anna.zapotocka@universium.cz

+420 720 996 648

Bc. Bedřich Kröner

sociální pracovník

bedrich.kroner@universium.cz

+420 720 996 647

 

Marcela Zikmundová

účetní společnosti

marcela.zikmundova@universium.cz

+420 777 701 121

Hana Lingrová

vedoucí provozu gastro

hana.lingrova@universium.cz

+420 607 022 771

David Myslikovjan

šéfkuchař

info@universium.cz

+420 725 059 308

Martina Motshagen

manager střediska projektů

martina.motshagen@universium.cz

+420 604 997 526

Anna Švandová

referent provozu gastro

anna.svandova@universium.cz

objednavky@universium.cz

+420 725 059 308

Petra Skřivánková

asistentka provozu

petra.skrivankova@universium.cz

+420 739 300 819

Hlavní činnost

Zakládací listinou a statutem společnosti byly stanoveny tyto hlavní obecně prospěšné činnosti:

Poskytovat a zprostředkovávat služby v oblasti poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní, společenské, gastro, sportovní, rehabilitační a zdravotní včetně využití prostor pro osoby s omezenou mobilitou a osoby se zdravotním postižením a dalším subjektům ve prospěch těchto osob a ve veřejném zájmu.

Provozovat chráněná pracovní místa v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Zajišťovat integraci osob s omezenou mobilitou do společnosti v souladu s právním řádem České republiky a vlastními projekty.

Poskytovat terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytování ve vymezeném čase v domácnostech osob a zahrnují tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - fakultativní služby související s výše uvedenými činnostmi jako je dohled, doprovod, doprava, aj.

Přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů a dalších subjektů, a rozvoz výrobků z chráněných dílen.

Vedlejší doplňkové činnosti společnosti

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci živností volných
 • Reklamní a propagační činnost
 • Provozování cestovní kanceláře
 • Hostinská činnost
 • Pronájem věcí movitých
 • Ubytovací služby
 • Kopírovací práce
 • Poskytování služeb osobního charakteru (osobní asistence)
 • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Silniční motorová doprava osobní

Náhradní plnění

Náhradní plnění je nástroj podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Společnost MCU KOLOSEUM, o. p. s. zaměstnává více než 50 % zaměstnanců s handicapem.

Zákazníci společnosti MCU KOLOSEUM, o. p. s. mohou odběrem našich výrobků a služeb z chráněných dílen (odběr a rozvoz obědů, příprava rautů, prodej drobných výrobků, zpracování IT dat, ...) získat náhradní plnění pro zápočet do povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je stanovena povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. Povinný podíl zdravotně postižených osob zákon stanovuje ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců (§ 81 odst. 1).

Historie, správní rada, statutární orgán

MCU KOLOSEUM, o. p. s. bylo založeno 2. 8. 1999 z rozhodnutí zakladatelů společnosti Sdružení Handicap Liberec a Mobilis, občanské sdružení Praha.

Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti, který je jmenován správní radou.

Správní rada je tříčlenná, kontrolním orgánem je rovněž tříčlenná dozorčí rada.

Projekty

ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Realizace projektu č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_065/0016003 názvem „Rozšíření sociálního podniku MCU KOLOSEUM, o.p.s.“ podpořeného z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU umožnila rozšíření našeho stávajícího sociálního podniku o tři nové činnosti, zajištění podmínek pro rozvoj a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) a být stabilním a nezávislým sociálním podnikem s dostatečnými tržbami pokrývajícími provozní náklady a zajišťujícími plynulý chod společnosti. Bylo zakoupeno nezbytné specializované vybavení a opravena část vnitřních prostor MCU KOLOSEUM, o.p.s. Odběrem služeb a zboží našeho sociálního podniku podporujete zaměstnávání OZP.

Zemní práce a údržba

Společnost připravuje vznik nového provozu Zemní práce a údržby a rozšíření nabízených produktů a služeb:

 • provádění zemních prací v rámci projektu pořízenými vlastními stavebními stroji – nákladní automobil – nosič kontejnerů, smykem řízený nakladač, štěpkovač a elektrické, motorové a ruční nástroje a nařadí
 • realizace zpevněných ploch a zemních plání
 • nakládka a rozprostírání sypkých hmot
 • letní i zimní údržbu komunikací, parkovišť a dalších ploch
 • údržby zahrad a parků
 • realizace nových zahradních a parkových úprav

Díky rozšíření provozu budou vytvořena 3 nová pracovní místa, z toho 2 pro cílovou skupinu OZP.

Kavárna/Bistro

Rozšíření nabídky o novou službu: kavárnu a bistro v areálu MCU KOLOSEUM, o.p.s.

 • výroba studených a teplých pokrmů
 • výroba teplých a studených nápojů
 • výroba cukrářských výrobků, pečiva a zmrzliny
 • prodej sortimentu v příjemném prostředí místní kavárny ve vestibulu a na jižní terase
 • to vše s přidanou hodnotou sociálního aspektu – podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • otevírací doba 6:30 – 15:00 hod.
 • nabízíme snídaňový servis
Externí catering
 • široký sortiment teplé a studené kuchyně a cukrářských výrobků poskytovaných v krátkém čase a vysoké kvalitě
 • široká nabídka studené kuchyně včetně přípravu roastbeefu
 • teplá kuchyně až 14 druhů jídel vlastní výroby (přílohy jako např. grilovaná zelenina, americké brambory, bramboráčky, dušená zelenina apod.)
 • kapacita externího cateringu: od 20 osob až 100 a více osob

Díky rozšíření provozu budou vytvořena dvě nová pracovní místa pro cílovou skupinu OZP.

 

Chráněná dílna - šití, kompletace
 • rozšíření nabízených produktů a služeb o provoz šicí chráněné dílny
 • výroba magnetických podušek TUMAG - zdravotnických pomůcek využívajících účinků magnetické energie - odstraňující bolesti kloubů, svalů a páteře. Anatomicky tvarované podušky z magnetů zašitých do látky jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví a mají ochrannou známku.

V rámci projektu jsou vytvořena dvě nová pracovní místa pro cílovou skupinu OZP.

 

Webové stránky projektu

V předchozích letech jsme realizovali projekty opravy budovy a úprav okolí areálu KOLOSEA:

PROJEKT „PLUS MÍNUS PADESÁT – VOLNOČASOVÁ PŘÍRODNÍ ZÓNA KOLOSEUM”

Předpokládaný celkový rozpočet: 21 449 396,69 Kč
Celkové způsobilé investiční výdaje: 17 770 187,35 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 3 679 209,34 Kč

Hlavním cílem tohoto projektu byla revitalizace bezprostředního okolí Kolosea, využití místa stávajícího parku i parkovacích ploch a vytvoření podmínek pro sportovní i kulturní vyžití. Bylo vybudováno nové místo pro občerstvení a hygienické zázemí. Park by měl sloužit především seniorům, matkám s dětmi, zdravotně handicapovaným spoluobčanům a mládeži. Pro každou z těchto věkových skupin byla vytvořena stylová zákoutí s množstvím sportovních a zábavních pomůcek. Zásadním způsobem byla v areálu obnovena zeleň. Nově instalované informační tabule informují o dění v Koloseu.

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ STAVBY MCU KOLOSEUM, o. p. s.

Předpokládaný celkový rozpočet: 9 657 507,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje – podpora z OPŽP: 5 914 451,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 3 743 056,00 Kč

Předmětem projektu bylo technické zhodnocení stavby 'Koloseum' v Liberci. Realizace tohoto projektu zajistila snížení provozních nákladů celého areálu z hlediska energetické náročnosti o cca 25 až 30 %, a to zejména zateplením objektu, výměnou výplní otvorů a přechodem na vlastní plynovou kotelnu. Budoucí nadstavbou tohoto projektu je instalování vlastní kogenerační jednotky.

Naši partneři