Světový den srdce 2022 – beseda

V rámci startu čtvrtého ročníku letošní kampaně  Světový den srdce 2022 proběhlo u nás v Koloseu setkání dvou velkých odborníků z oboru kardiovaskulární  medicíny s širokou veřejností:
Prof. MUDr. Jana Pirka (IKEM Praha) a přednosty MUDr. Rostislava Poláška (Kardiovaskulární centrum – Krajská nemocnice Liberec). Cílem pohodového povídání bylo informovat laickou veřejnost o aktuálních tématech spojených se současnou moderní kardiologií, možnostmi léčby a spolupráce těchto dvou odborníků.

Seriálovému lékaři a moderátorovi besedy Janu Čenskému a návštěvníkům naši hosté prozradili, jak to mají oni sami s návštěvou lékaře, zdravým životním stylem, a jak pečují o své srdce.   

Scroll to top