Nadační příspěvek Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadační příspěvek Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám umožnil provést vzdělávání pracovníků přímé péče – celého týmu osobních asistentek na dvou akreditovaných vzdělávacích akcích:

1) Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách (8 vyučovacích hodin).

2) Polohování klientů – Základní rehabilitační ošetřování jako prevence vzniku komplikací (8 vyučovacích hodin).

Asistentky si odnesly řadu doporučení a nápadů pro použití v praxi při výkonu osobní asistence u našich klientů.

Nadační příspěvek z programu Senior byl ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme.

Scroll to top