Revitalizace venkovního parku Kolosea

Rekonstruujeme co nám síly stačí a část parku již dostává k nepoznání nové obrysy.