S rodinou do Vesce

V neděli 18.5.2014 jsme se již podruhé zúčastnili Dne s rodinou ve Vesci. Den plný zábavy, hudby a atrakcí se nesl v duchu rodiny. Pro návštěvníky akce jsme si připravili výrobky z chráněné keramické dílny Mozaika a seznamovali je s činností naší společnosti, která zaměstnává handicapované spoluobčany. Mimo toho i nabídka nadcházejících kulturních akcí,pronájem prostor, stravování, dovoz obědů a služby osobní asistence.