2. jarní benefiční ples MCU Kolosea

2. jarní benefiční ples MCU Kolosea se konal 21. 3. 2014 v prostorách velkého sálu. Všichni přítomní zakoupením vstupenky podpořili obecně prospěšnou společnost MCU KOLOSEUM, o.p.s., která zaměstnává handicapované. Bohatý program, skvělá hudba a vynikající půlnoční vystoupení revivalu ABBA STARS.