Dětský den pro Unii bezpečnostních složek

Unie bezpečnostních složek ZO Liberec a ÚO Liberec pořádala v pátek 27.5.2016 v prostorách libereckého KOLOSEA dětský den pro děti zaměstnanců bezpečnostních složek. Již druhým rokem UBS využila venkovní prostory areálu k pořádání dětského dne.